เงื่อนไขการรับประกัน - จำหน่ายเกมมิ่งเกียร์ Gaming Gear mouse keyboard headset gaming shopify analytics ecommerce
หมวดสินค้า
Brand

CM-STORM

Corsair

Cougar

Ducky

E-Blue

Filco

Fnatic-Gear

Kingston-Hyper-X

Logitech

MadCatZ

Microsoft

Mionix

Motospeed

Neolution-E-Sport

Nubwo

Oker

Ozone

PentagonZ

Rapoo

Razer

Roccat

Sennheiser

SteelSeries

Tesoro

ThrustMaster

TtEsports

Zowie

MSI

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 

 1. การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับทาง Fuse.in.th  เท่านั้น หาก Sticker วอยต์ รับประกันจากทางร้านฉีกขาด หรือสูญหาย การรับประกันถือเป็นสิ้นสุด
 2. การรับประกัน จะต้องมีกล่องของสินค้านั้นๆ พร้อมอุปกรณ์ในกล่องครบเท่านั้น หากไม่ครบ หรือสูญหาย การรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. การรับประกัน จะมีผลก็ต่อเมื่อ เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตเท่านั้น ค่าบริการซ่อม และอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาการรับประกัน จะคิดจากค่าใช้จ่ายตามจริง(ถ้ามี) 
 4. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
  4.1  การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  4.2  ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากช่องซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง
  4.3  ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
  

4.4  การติดตั้ง เพิ่ม ลด แก้ไข ซอฟท์แวร์ และไดร์เวอร์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากต้นสังกัด และ/หรือ ไม่ได้มาจากชุดผลิตภัณฑ์, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
 5. การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ จะไม่รวมถึงวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น แบตเตอรี่ สายไฟ
 6. การตัดสินใจของทางร้านในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้การรับประะกัน ถือเป็นที่ยุติ และท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของทางร้าน
 7. การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 8. ทางร้านสงวนสิทธิ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

**การใช้แบตเตอรี่ ตัวชาร์จไฟ ที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากมีผลต่อคุณภาพการใช้งาน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย**

 

หมายเหตุ

เงื่อนไขข้างต้นกำหนดให้เป็นมาตรฐานร่วมกันในการซื้อสินค้าจากทางร้าน ทางร้านขอยืนยันว่า เราจะรับผิดชอบทุกกรณี หากสินค้ามีปัญหาจริง หากเป็นไปได้จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือหาตัวที่ใกล้เคียง เพราะทางร้านถือว่าทุกท่านเป็นลูกค้าคนสำคัญ